Damage Stability Project for RoRo Passenger Ships
Rapport, 2015

Författare

Martin Schreuder

Chalmers, Sjöfart och marin teknik

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07