Gradient hardening and damage in crystal (visco)plasticity
Paper i proceeding, 2004

Författare

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Thomas Svedberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

Kenneth Runesson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Materialteknik

World congress on Computational Mechanics, 2004, Beijing, Eds. Yao, Yuan and Zhong

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07