sTrehalose-6-phosphate synthase and stabilization of yeast glycolysis
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Dan Fraenkel

Harvard Medical School

Jens B Nielsen

Novo Nordisk Fonden

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 16 1

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Bioinformatik (beräkningsbiologi)

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1093/femsyr/fov100

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-26