Modeling growth of small cracks in a polycrystal
Paper i proceeding, 2004

Författare

R. Lillbacka

E. Johansson

Magnus Ekh

Chalmers, Tillämpad mekanik, Hållfasthetslära

Kenneth Runesson

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik

15th European Conference on Fracture Mechanics for life and Safety Assessment

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07