Immunological and Inflammatory Response After Antenatal Supplementation with Lactobacillus Rhamnosus in Low-Risk Pregnant Women
Övrigt konferensbidrag, 2016

Reproductive Biology

Obstetrics & Gynecology

Författare

Bo Jacobsson

Göteborgs universitet

Verena Sengpiel

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Maria Hallingström

Göteborgs universitet

Anders Elfvin

Göteborgs universitet

A. L. Brantsaeter

Masha Nordquist

Göteborgs universitet

R. Myhre

Teresa Cobo

Göteborgs universitet

Reproductive Sciences

1933-7191 (ISSN) 19337205 (eISSN)

Vol. 23 293A-293A

Ämneskategorier

Läkemedelskemi

Reproduktionsmedicin och gynekologi

Mer information

Skapat

2017-10-07