Engaging with controversy maps in a school science context
Övrigt konferensbidrag, 2016

Författare

Anne Solli

Göteborgs universitet

Thomas Hillman

Göteborgs universitet

Åsa Mäkitalo

Göteborgs universitet

Fostering deliberative argumentation in schools towards the constitution of a deliberative democracy. 12th ICLS conference June 20-24 2016 in Singapore.

Ämneskategorier

Lärande

Tvärvetenskapliga studier

Mänsklig interaktion med IKT

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-10