Tracking and Tracing: Principles and Practice
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Gunnar Stefansson

Institutionen för transportteknik

T Tilanus

International Journal of Technology Management

0267-5730 (ISSN) 1741-5276 (eISSN)

Vol. 20 3/4

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06