MIKA : methodologies for Integration of Knowledge Areas : The case of Sustainable Urban Water Management,
Samlingsverk (redaktörskap), 2003

Redaktör

Henriette Söderberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

E Kärrman

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur: 15

Mer information

Skapat

2017-10-07