Sums of triangular numbers from the Frobenius determinant
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Hjalmar Rosengren

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Advances in Mathematics

Vol. 208 935-961

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07