Finansutbildning i marknadens tjänst
Artikel i övrig tidskrift, 2016

finansutbildning

finansialisering

financial literacy

Författare

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Ord & Bild

0030-4492 (ISSN)

2, 2016 66-72

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Mer information

Skapat

2017-10-10