Improved Eigenfrequencies by the SPR-technique
Rapport, 1995

Författare

Patrik Hager

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 95:3

Mer information

Skapat

2017-10-07