Vehicle/Structure simulations using multibody dynamics and finite element methods
Rapport, 1995

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 95:6

Mer information

Skapat

2017-10-07