Management av immateriella rättigheter i öppen innovation
Kapitel i bok, 2016

En vanlig föreställning är att patent och andra immateriella rättigheter står i kontrast till öppen innovation. Visserligen innebär ett patent att utöver innehavaren får ingen annan ”använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller importera den utan att den som har patentet gett tillstånd”, men samtidigt kan denna typ av rättigheter användas som en bas för att möjliggöra och styra öppen innovation. Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning diskuterar kapitlet spänningar och möjligheter med immateriella rättigheter i öppen innovation.

Författare

Marcus Holgersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Öppen innovation – i teori och praktik

113-126

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Juridik

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

Juridik (exklusive juridik och samhälle)

Elektroteknik och elektronik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

978-91-44-11242-8

Mer information

Skapat

2017-10-07