Safety Science Special Issue on Cycling Safety
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Marco Dozza

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Arend Schwab

Fred Wegman

Safety Science

0925-7535 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07