Formulation and solution of hierarchical finite element equations
Rapport, 1986

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Peter Möller

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 86:15

Mer information

Skapat

2017-10-07