'Exact' methods in finite element analysis
Rapport, 1985

Författare

Mats Fröier

Institutionen för byggnadsmekanik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report - Department of Structural Mechanics, Chalmers University of Technology: 85:12

Mer information

Skapat

2017-10-06