Finite element analysis of geothermal heat storage problems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1982

Författare

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

The Fourth International Symposium on Finite Element Methods Flow Problems, Tokyo 1982

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13