Implicit integration of elastic-plastic relations with reference to soils
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal of Numerical and Analytical Methods in Geomechanics

Vol. 11 pp. 315-321

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08