Learning and Reasoning in Unknown Domains
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

Claes Strannegård

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Kognition och kommunikation

Göteborgs universitet

Abdul Rahim Nizamani

Göteborgs universitet

Ulf Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Journal of Artificial General Intelligence

Vol. 7 1 104-127

Ämneskategorier

Filosofi

Mer information

Skapat

2017-10-08