A method for selecting deformation modes in flexible multibody dynamics
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Olof Friberg

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 32 pp. 1637-1655

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06