Finite Element with Inner Softening Band
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Marek Klisinski

Institutionen för byggnadsmekanik

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

Stein Sture

ASCE, Journal of Engineering Mechanics

Vol. 117 3 pp. 576-588

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07