Adaptive procedure with superconvergent patch recovery for linear parabolic problems
Kapitel i bok, 1997

Författare

Saulius Ziukas

Institutionen för byggnadsmekanik

Nils-Erik Wiberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Finite Element Methods - fifty years of the Courant element /edited by Krizek et al.

pp. 303-314

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06