Nonlinear Mechanical Behaviour and Analysis of Wood and Fibre Materials
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Stefan Holmberg

Kent Persson

Hans Petersson

Institutionen för byggnadsmekanik

Computers and Structures

Vol. 72 pp. 459-480

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06