Anisotropic damage coupled to plasticity, Modeling based on the effective configuration concept
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

A. Menzel

M. Ekh

P. Steinmann

Kenneth Runesson

Institutionen för byggnadsmekanik

International Journal for Numerical Methods in Engineering

Vol. 54 pp. 1409-1430

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07