Boundary element method applied to two-dimensional heat conduction in non-homogenous media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Odd Tullberg

Institutionen för byggnadsmekanik

Adv. Eng. Software

Vol. 2 3

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06