Positivity of direct image bundles and convexity on the space of Kahler metrics
Preprint, 2006

Författare

Bo Berndtsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07