Smutsguld & dödligt hot
Bok, 1995

1800-talet

1900-talet

1860-1930

Historia

Renhållning

Renhållning

Sverige

Göteborg

Avfall

Avfallshantering

Författare

Ola Wetterberg

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Gunilla Axelsson

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

ISBN

91-630-3497-2

Mer information

Skapat

2017-10-08