Nonparametric estimation of infinitely divisible distributions based on variational analysis on measures.
Preprint, 2016

Författare

Alexey Lindo

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Sergey Zuev

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Serik Sagitov

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2017-10-07