Foreword: RCoSE
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2017

Computer Science

Författare

Matthias Tichy

Universität Ulm

Jan Bosch

Chalmers, Data- och informationsteknik, Software Engineering

M. Goedicke

Universität Duisburg-Essen

Journal of Systems and Software

0164-1212 (ISSN)

Vol. 123 173-175

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.jss.2016.09.010

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-26