Location-enhanced Authentication using the IoT
Paper i proceeding, 2016

Författare

Ioannis Agadakos

Per Hallgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Georgios Portokalidis

Andrei Sabelfeld

Chalmers, Data- och informationsteknik, Programvaruteknik

Proceedings of the Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07