Kriterier för val av mekaniseringsgrad vid hantering- och sorteringsoperationer
Rapport, 1985

degree of mechanisation

distribution terminals

efficiency aspects of distribution

selection of internal transport equipment

Författare

Tomas Engström

Institutionen för transportteknik

Jan Petzäll

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Utgivare

Institutionen för transportteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-27