Kulturkrock eller brobygge?
Artikel i övriga tidskrifter, 1998

Författare

Kristina Grange

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Magasin Chalmers

4 16-18

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan humaniora

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08