Ämnesöversikt Konstnärlig forskning 2014
Kapitel i bok, 2015

Konstnärlig forskning avser forskning inom konstnärligt område, ett fakultetsområde med ett brett spektrum av undersökande praktiker såsom bildkonst, fri konst, foto, musik, teater, dans, koreografi, performance, cirkus, arkitektur, design inklusive produktdesign, interaktionsdesign, participativ design, visuell kommunikation m.m., textilkonst, konsthantverk, film, rörlig bild, audiovisuella medier, litteratur/litterär gestaltning och kuratoriella praktiker. Konstnärlig forskning grundas i konst som gestaltande kunskapsform och undersökande praktik och tar ofta utgångspunkt i konstens möjligheter att belysa värderelaterade och kommunikativa frågor, kvalitet mm. Tematiken är ofta ämnesöverskridande och området formas såväl av konstarternas särarter, traditioner och utbildningar som utbyten och kontinuerliga hybridiseringar. Forskningsmetoderna är ofta performativa, handlingsorienterade och interagerande med artefakter och omgivning. Det undersökande arbetet använder ofta multimodala eller multimediala former för representation, argumentation, kommunikation och presentation. Konstnärlig forskning och forskarutbildning i Sverige växte fram under 1990-talet och har generellt en mycket stark internationell ställning och en förhållandevis lång forskningstradition. Den konstnärliga forskningens samhällsrelevans har hittills varit relativt förbisedd men spelar i dagens kunskapssamhälle en aktiv och nödvändig roll genom sina konstnärligt praktikrelaterade perspektiv och omtolkande möjligheter att kritiskt och förändrande belysa företeelser i samtiden. Ämnesöversikten omfattar även aktuella utmaningar och ger rekommendationer för området som helhet.

konst

tematiskt ämnesöverskridande forskning

praktikdriven

konstnärlig forskarutbildning

ämnesöversikt

Vetenskapsrådet

konstnärligt praktikgrundad

konstnärlig forskning

Författare

Catharina Dyrssen

Chalmers, Arkitektur

Från konstnärlig högskola till universitet. Årsbok Konstnärlig forskning 2015 Vetenskapsrådet

12-18
978-91-7307-299-1 (ISBN)

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

HUMANIORA

ISBN

978-91-7307-299-1

Mer information

Skapat

2017-10-07