Functional calculus for non-commuting operators with real spectra via an iterated Cauchy formula
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mats Andersson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Johannes Sjöstrand

J Functional Analysis

Vol. 210 341-375

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-07