Termisk livslängd och maximal drifttemperatur för PUR-isolerade fjärrvärmerör
Övrigt konferensbidrag, 1997

Danmarks Tekniske Universitet 16. juni 1997, Nordisk energiforskningssamarbejde, 1997

Författare

Gunnar Bergström

Stefan Forsaeus Nilsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsfysik

Nordisk fjernvarmeseminar - Fjernvarmesystemers levetid

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Infrastrukturteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08