Managing interdependencies in buyer-supplier partnerships
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Peter Fredriksson

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Fredrik Von Corswant

Chalmers, Institutionen för arbetsorganisation

Anna Dubois

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

In proceedings of the POM-conference, Orlando.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-18