Radiation from 3D sources in the presence of 2D composite objects of arbitrary cross-sectional shape
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

A. A. Kishk

Peter Slättman

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Applied Computational Electromagnetics Society Journal

Vol. 14 1 17-24

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08