The effect of bacteriorhodopsin, detergent and hydration on the cubic-to-lamellar phase transition in the monoolien-distearoyl glycerol-water system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Lipid phase transitions

Distearoyl phosphatidyl glycerol (DSPG)

Small angle X-ray scattering (SAXS)

Protein crystallization

Monoolein (MO)

Isothermal microcalorimetry

Författare

Emma Sparr

Pia Jeanette Hindrichsen

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Vitaly Kocherbitov

Sven Engström

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Teknisk ytkemi

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes

Vol. 1665 1-2 156-166

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06