Analysis of a hard corrugated conical horn by using the method of generalised scattering matrices
Paper i proceeding, 2001

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

ICAP 2001, Manchester, UK, April 2001.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06