Performance of an array of circular waveguides with hard walls on the basis of strip-loaded dielectric coating
Paper i proceeding, 1999

Författare

Sergei Skobelev

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

ICEAA99, Torino, Sep. 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06