Analysis of microstrip patch arrays on circular-cylindrical structures
Paper i proceeding, 1999

Författare

Zvonimir Sipus

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Silvia Raffaelli

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

COST260 Workshop, Aveiro, Portugal, Nov. 1999.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07