Semi-automated design of microwave applicators for sterilization of packaged foods
Paper i proceeding, 1997

Författare

Magnus Sundberg

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

First World Congress on Microwave Processing, Orlando, FL, Jan., 1997.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07