Analysis of a rotationally symmetric cellular phone with a monopole antenna.
Paper i proceeding, 1996

Författare

Robert Leijon

Institutionen för mikrovågsteknik

Per-Simon Kildal

Institutionen för mikrovågsteknik

A. Kishk

EuMC, Prague, Sep., 1996.

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07