Graphene based mmWave and THz devices
Övrigt konferensbidrag, 2017

Författare

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Graphene Study 2017, Gothenburg, Sweden, 25-30 June, 2017

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Nanotekniklaboratoriet

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan materialteknik

Nanoteknik

Mer information

Skapat

2018-01-03