Miljöklassning av byggnader: Test av preliminära klassningsindikatorer
Rapport, 2006

Författare

Per-Olof Carlson

Martin Erlandsson

Johnny Andersson

Torbjörn Lindholm

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Tor-Göran Malmström

Ämneskategorier

Husbyggnad

ISBN

0284-41X

Mer information

Skapat

2017-10-06