Information system supporting a web based screening life cycle assessment tool
Rapport, 2001

Författare

Maria Erixon

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 2001:14

Mer information

Skapat

2017-10-06