Self-Stabilizing Group Communication in Directed Networks
Rapport, 2003

Författare

Shlomi Dolev

Elad Schiller

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Datakommunikation och Distribuerade System

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07