Mätning av prestation och verksamhet i stora organisationer: en studie av ett svenskt byggföretag
Rapport, 2006

Författare

Peter Samuelsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-976181-2-8

Mer information

Skapat

2017-10-07