Arabic Resource Grammar
Paper i proceeding, 2006

Arabic

software library

grammatical framework . localization

Författare

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ali El Dada

Chalmers, Data- och informationsteknik

Arabic Language Processing (JETALA), 5-6 June 2006, IERA, Rabat, Morocco

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-07