Kvalitet från behov till användning, 4:e upplagan
Bok, 2007

Författare

Bo Bergman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

B Klefsjö

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08